Ana Sayfa / Seviyeler / B2 / Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns

Şahısların yaptıkları işten kendilerinin etkilendiği durumlarda, diğer bir ifadeyle, özne ve nesnenin aynı kişi olduğu durumlarda kullanılırlar.

ÖRNEK 😀
 • Look at your arm. You have painted yourself. (Koluna bak. Kendini boyadın.)
 • I cut myself while I was peeling potatoes for dinner. (Akşam yemeği için patatesleri soyuyorken kendimi kestim.)
 • Talking to oneself is the first sign of madness. (Birisinin kendi kendine konuşması deliliğin ilk simgesi.)

Reflexive zamirler aynı zamanda sahiplik ifadelerine ve nesnelere gönderme yapabilirler.

ÖRNEK 😀
 • Her stories are all about herself. (Onun hikayeleri kendisi hakkında herşeydir.)

Yer bildiren bir ‘preposition’dan sonra ‘reflexive pronoun’ değil, ‘object pronoun’ kullanılır.

ÖRNEK 😀
 • I didn’t have any money with … . (Benim onunla hiç param olmadı.)

a) her (doğru)   b) myself (yanlış)

 • She didn’t see the car behind … while she was parking. (O park ediyorken arkasında arabayı gördü.)

a) her (doğru)   b) herself (yanlış)

Ancak, başka birini kastetme ihtimali olan durumlarda reflexive pronoun kullanılır.
ÖRNEK 😀
 • He is very angry with himself. (O kendine çok kızgın.)

(Bu cümlede başka birine kızma ihtimali de olduğu için reflexive kullanılarak kızma eyleminin yine özneye döndüğü belirtilmelidir.)

Reflexive pronoun yapıları “bizzat kendim/ bizzat kendisi” anlamında vurgu yapmak amacıyla cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir.

ÖRNEK 😀
 • I myself want to see the manager. (Bizzat kendim müdürü görmek istiyorum.)
 • They talked to the doctor himself. (Onlar doktorun bizzat kendisiyle konuştular.)

Reflexive pronoun yapıları “by+reflexive pronoun” şeklinde “alone” veya “without help from anyone else” anlamında kullanılabilirler. Bu anlam ‘on my/his/their own’ yapısıyla da verilebilir.

ÖRNEK 😀
 • The old woman lives by herself in an enormous house. (Yaşlı kadın büyük bir evin içinde tek yaşıyor.)
 • Hillary was only four but she wrote her name all by herself. (Hillary sadece dört yaşındaydı, ama ismini tek başına yazdı.)
 • It’s a big garden, but we do all the gardening (by) ourselves. (O büyük bir bahçe, ama biz bütün bahçıvanlık işlerini kendimiz yaparız.)
 • Little Tom made that cake all by himself. (Küçük Tom tek başına, yardım almadan bütün keki yaptı.)

‘Reflexive pronoun’larla birlikte kullanılan bazı deyimler vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

ÖRNEK 😀
 • I hope the fanatic supporters behave themselves this time. (akıllı, uslu durmak)
 • Please help yourself to the food, won’t you? (Birisinin yiyecek ve içeceklerden alması istendiğinde “buyrun” anlamında kullanılır.)
 • Please make yourself at home. (Birisi misafir edildiğinde ve kendisini evindeymiş gibi rahat etmesi söylendiğinde kullanılır.)

Reflexive zamirler, vurgu amacıyla kullanılabilirler.

ÖRNEK 😀
 • Do it yourself. (Onu kendin yap.)
 • The house itself is nice, but the garden is very small. (Evin kendisi çok hoş, ama bahçe çok küçük.)

Sahiplik anlatan reflexive yapısı yoktur. Onun yerine “my own, your own, his own etc.” yapıları kullanılır.

ÖRNEK 😀
 • I only wash my own clothes. (NOT …myself’s clothes) (Ben sadece kendi kıyafetlerimi yıkarım.)

“Wash, dress, shave” gibi fiiller İngilizce’de reflexive zamirleriyle kullanılmaz.

ÖRNEK 😀
 • I shave on Mondays. (NOT …shave myself) (Pazartesileri tıraş olurum.)

Ancak, eylemin kim tarafından yapıldığını açık hale getirmek gerektiğinde reflexive zamirler kullanılabilir.

ÖRNEK 😀
 • My son is old enough to dress himself. (Oğlum kendi kendine giyinmek için yeterince büyük.)

Reflexive zamirler ile kullanılmayan diğer bazı fiiller şunlardır:

ÖRNEK 😀
 • All of a sudden, one of the windows opened. (Aniden pencerelerden biri açıldı.)
 • Her latest book is selling well. (Onun en son kitabı iyi satıyor.)
 • You should try to concentrate. (Sen konsantre olmayı denemelisin.)
 • I feel funny. (NOT I feel myself funny.) (Ben eğlenceli hissediyorum.)

“Reflexive pronouns” (dönüşlü zamirler), öznesi ve nesnesi aynı olan cümlelerde kullanılır. Öznenin yaptığı işten kendisinin etkilendiğini gösterir.

ÖRNEK 😀
 • After years of experience, I have taught myself to tolerate people. (Deneyimli yıllardan sonra insanlara tahammül etmeyi kendi kendime öğrettim.)
 • As we were waiting for the results, we all prepared ourselves for the worst. (Biz sonuçları bekliyorken hepimiz kendimizi en kötüsüne hazırladık.)
“feel, dress, get up, concentrate, adapt, remember, stand up, wake up, move, hurry, get married, get tired, wash, shave, meet, rest” gibi bazı fiillerle reflexive pronouns kullanılmaz.
ÖRNEK 😀
 • I feel nervous. (Ben gergin hissediyorum.)
 • Hande couldn’t concentrate on the film due to the noise. (Hande, gürültüden dolayı filme konsantre olamadı.)
Ancak, eylemin güçlükle yapıldığını vurgulamak için yukarıdaki fiiller reflexive pronouns ile kullanılır.
ÖRNEK 😀
 • We were filled with joy when we saw our two-year old son dressed himself. (Biz 2 yaşındaki oğlumuzu kendi başına giyindiğini gördüğümüzde sevinçle dolduk.)

‘by’ ilgeciyle birlikte kullanıldığında eylemin yardım alınmadan yalnızca o kişi tarafından yapıldığı vurgulanır.

ÖRNEK 😀
 • You should learn to get over troubles by yourself. (Sen sorunlarla tek başına başa çıkmayı öğrenmelisin.)
 • It is not advisable to let little children play near the swimming pool by themselves. (Küçük çocukların tek başlarına yüzme havuzunun yanında oynamalarına izin vermek mantıklı değil.)

Bu zamirler özneyi niteledikleri gibi nesneyi de niteleyebilir.

ÖRNEK 😀
 • Grandad saw Atatürk himself in 1930. (Büyükbaba, 1930’da Atatürk’ün kendisini görmüş.)
 • I talked to the children themselves; I didn’t complain to their parents. (Ben çocukların kendileriyle konuştum; ailelerine şikayet etmedim.)

“Reflexive pronouns” bir preposition (ilgeç) ardından kullanılabilir.

ÖRNEK 😀
 • She only thinks of herself. (O sadece kendi kendine düşünüyor.)
 • When her mind is too busy with something, Laura talks to herself. (Onun aklı bir şeyle yoğun olduğunda Laura kendi kendisiyle konuşur.)

Ancak, eğer cümledeki ilgeç yer belirtme amaçlı kullanılmışsa “reflexive pronouns” kullanılamaz, “object pronouns” kullanılır.

ÖRNEK 😀
 • Martha placed her handbag in front of her. (Martha el çantasını önüne koydu.)
 • Please, don’t bring your cousin with you because she is too naughty. (Lütfen kuzenini yanında getirme, çünkü o çok yaramaz.)
Bu zamirler aşağıdaki ifadelerle de kullanılır.

enjoy oneself / help oneself / be proud of oneself / take care of oneself / make oneself at home / behave oneself

ÖRNEK 😀
 • I hope you will like the film. Enjoy yourself! (Filmi seveceğini umut ediyorum. Keyfine bak!)
 • Come on kids! Help yourselves to these delicious chocolate cookies! (Hadi çocuklar! Bu lezzetli çikolatalı kurabiyelere buyrun!)

İlginizi Çekebilir

Substitution About Pronouns

One, ones “Do you need a pen ?” “No, thanks. I already have one.” (“Bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super