Ana Sayfa / Seviyeler / A1 / OBJECT PRONOUNS

OBJECT PRONOUNS

                 Object Pronouns, nesne zamirleri anlamına gelir. Nesne zamirleri, cümlede nesne durumundaki ismin yerini alırlar.

Subject Pronouns                                    Object Pronouns

 Özne Zamirleri                                          Nesne Zamirleri

I Ben Me Beni/Bana
You Sen You Seni/Sana
He O (erkek) Him Onu/Ona
She O (kadın) Her Onu/Ona
It O (cansız/hayvan) It Onu/Ona
We Biz Us Bizi/Bize
You Siz You Sizi/Size
They Onlar Them Onları/Onlara
Cümlede fiilin nesnesi olarak kullanılırlar. Cümlede iki nesne birden varsa, ‘object pronoun’ aşağıdaki örnek cümlelerdeki gibi kullanılır.
ÖRNEK 😀
 • I bought her a birthday present. (Ben ona bir doğum günü hediyesi aldım.)
 • I bought a birthday present for her. ( Ben onun için bir doğum günü hediyesi aldım.)
Phrasal Verb‘lerin bir çoğu bir nesneyle birlikte kullanıldıklarında nesne, ‘verb+noun+preposition’ şeklinde kullanılabileceği gibi ‘verb+preposition+noun’ şeklinde de kullanılabilir.
ÖRNEK 😀
 • You can take your jacket off if you like. (Eğer isterseniz ceketinizi çıkarabilirsiniz.)
 • You can take off your jacket if you like. (Eğer isterseniz ceketinizi çıkarabilirsiniz.)
“As” ve “than” yapılarından sonra kısa cevap verirken “informal” dilde nesne zamirleri kullanılır.
ÖRNEK 😀
 • My sister is nearly as tall as me. (Kız kardeşim neredeyse benim kadar uzundur.)
 • I can run faster than him. (Ben ondan daha hızlı koşabilirim.)
Daha “formal” bir dilde özne zamirleri kullanılır ve bunlardan sonra yardımcı fiil getirilir.
ÖRNEK 😀
 • My brother is as handsome as I am. ( Erkek kardeşim benim kadar yakışıklıdır.)
“But” (except anlamında) yapısından sonra çoğunlukla nesne zamirleri gelir. Özne zamirleri ise bir fiilden önce daha resmi dilde mümkündür.
ÖRNEK 😀
 • Nobody but her would do such a crazy thing. (More formal: Nobody but she …)

(Onun dışında hiç kimse böyle çılgın bir şey yapmazdı.)

Except (for) yapısından sonra nesne zamirleri kullanırız.
ÖRNEK 😀
 • Everybody agreed except (for) me. (NOT … except I)

(Benim dışımda herkes katıldı.)

“It is …” veya “it was …” gibi bir ifadeden sonra bir relative clause geldiğinde iki ihtimal vardır:

a) nesne zamiri + that (informal)

ÖRNEK 😀
 • It was him that rescued the kids. (Çocukları kurtaran oydu.)

b) özne zamiri + who (formal)

ÖRNEK 😀
 • It is I who need your advice. (Tavsiyenize ihtiyaç duyan benim.)
 • It was he who rescued the kids. (Çocukları kurtaran oydu.)
Fazla resmi veya fazla gayriresmi olmaktan kaçınmak için farklı bir yapı kullanarak aynı anlamı verebiliriz.
ÖRNEK 😀
 • He was the person/ the one who rescued the kids. (O, çocukları kurtaran kişiydi.)
Bazen bir zamir, bir fiilin veya “preposition” ın nesnesi olup, aynı zamanda, ardından gelen bir “infinitive-to” yapısının ve clause’un öznesi olabilir. Böyle durumlarda normalde nesne zamiri kullanılır.
ÖRNEK 😀
 • It is for her to decide (NOT It is for she to decide). (Karar vermek onun için.)
“Have” ve “with” kelimeleriyle yapılan betimleyici yapılardaki “preposition” lardan sonraki şahıs zamirleri atılabilir.
ÖRNEK 😀
 • She was carrying a bag with thousands of dollars in (it). ( O, onun içinde veya binlerce dolar olan bir çanta taşıyordu.)
Infinitive-to yapısının nesnesinden zaten yeni bahsedilmişse, nesne zamirleri infinitive clause’larda kullanılmaz.
ÖRNEK 😀
 • The cake was too beautiful to eat. (NOT …too beautiful to eat it)

(Kek yemek için çok güzeldi.) NOT …Kek onu yemek için çok güzeldi.

Object Pronouns hakkında önemli noktalar ve ipuçları…
Cümlede nesne durumunda olan isim veya isim gruplarının yerine:
ÖRNEK 😀
 • I saw Felicia crying yesterday but I didn’t ask her the reason.

(Dün Felicia’yı ağlarken gördüm, ama ona sebebini sormadım.)

 • The girls in the school basketball team played very well and the coach thanked them for their great effort.

(Okuldaki basketbol takımındaki kızlar çok iyi oynadılar ve koç onlara büyük çabaları için teşekkür etti.)

 • Everything was arranged for the summit but the chairman postponed it to the following week.

(Her şey zirveye ayarlandı, ama başkan onu gelecek haftaya erteledi.)

Edatların ardından zamir kullanılmak istendiğinde:
ÖRNEK 😀
 • Caroline is my best friend so please don’t talk behind her, at least when you are with me.

(Caroline benim en iyi arkadaşım, bu yüzden lütfen onun arkasından konuşma, en azından benim yanımdayken.)

Sıfat ve zarfların kullanıldığı karşılaştırma yapılarında:
ÖRNEK 😀
 • I don’t speak English as fluently as him because he has been to Britain several times.

(Ben İngilizceyi onun kadar akıcı bir şekilde konuşmuyorum çünkü o birkaç kez Britanya’ya gitti.)

 • The neighbours next door are a lot noisier than us as they have got three little children.

( Yan evdeki komşuların üç çocuğu olduğu için bizden daha fazla gürültülüler.)

Karşılaştırma yapılan taraf için ‘subject pronoun’ kullanıldığında ardından yardımcı fiil gelmelidir.
ÖRNEK 😀
 • My brother is more stubborn than I am. ( Abim benden daha inatçı.)
 • The Jenkins bought a bigger house than we did. (Jenkins, bizim aldığımız evden daha büyük ev aldılar.)
Bir cümle içerisinde değil de bağımsız olarak kullanıldığında:
ÖRNEK 😀
 • Alp: I didn’t like the film much. (Ben filmi çok fazla sevmedim.)

Beril: Me, neither. (Ben de, değil.)

 • Nilly: Who was shouting in the room yesterday? (Dün odada kim bağırıyordu?)

Bruce: Him, not us. (O, biz değil.)

Bu yapılarda ‘subject pronoun’ kullanıldığında ardından yardımcı fiil gelmelidir.
ÖRNEK 😀
 • Who has left the room in such a mess? ( Odayı, böyle dağınıklık içerisinde kim bıraktı?)

I haven’t. She has. (Ben yapmadım. O yaptı.)

‘It’ zamiri ‘object pronoun’ olarak kullanıldığında ‘love’, ‘hate’ gibi duygu ifade eden fiillerin ardından kullanılabilir.
ÖRNEK 😀
 • My father likes it that our family comes together on special occasions.
 • Ahmet hates it when somebody criticizes his ambition in business.
“find / make / think… + it + adjective” kullanımında:
ÖRNEK 😀
 • When Evelyn went to Toronto for the first time, she found it hard to adapt to the city life.

(Evelyn Toronto’ya ilk kez gittiğinde şehir hayatına alışmayı zor buldu.)

“of” kullanılarak ifade edilen durumlarda zamir özne konumunda olsa bile ‘object pronoun’ kullanılmalıdır.
ÖRNEK 😀
 • Only two of us left the hall earlier because the concert was quite boring.

(Konser çok sıkıcı olduğu için bizden sadece iki kişi salondan erken ayrıldı.)

 • Sam sent her CV to several companies but only one of them called her for an interview.

(Sam CVsi’ni birkaç şirkete gönderdi, ama onlardan sadece bir tanesi görüşme için onu aradı.)

İlginizi Çekebilir

Substitution About Pronouns

One, ones “Do you need a pen ?” “No, thanks. I already have one.” (“Bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super